Trillingsarm heien

 • Fundatie Haarlem - Trillingsarm heien

  Pabu biedt u een vakspecialist voor de juiste fundering en het trillingsarm heien

  Pabu - Fundatie en Heien

Fundering Haarlem door Pabu: Al 25 jaar ervaring in heiwerken en fundaties in Haarlem en omstreken.

Trillingsarm heien

Pabu B.V. is een Haarlems heibedrijf welke in de afgelopen 25 jaar veel ervaring en bodem expertise heeft opgebouwd en tegen een redelijke prijs een hoge kwaliteit fundatiewerk levert.

Wij werken met speciale kleine heimachines (65 cm breed & gewicht 400 kg) waardoor wij trillingsarm en ook op zeer moeilijk bereikbare plaatsen kunnen heien.

Onze toegevoegde waarde is het uitvoeren van de complete fundatiewerkzaamheden zoals heien, fundatiebalken, vloeren, grondwerk en het afvoeren van overtollige grond.

Via onze onlangs vernieuwde website www.pabu.nl is veel meer specifieke informatie beschikbaar over onze werkwijze en het gebruik van hei & fundatietechniek.

Vakmanschap en betrouwbaarheid staan voorop bij PABU

Dit moet u weten over het trillingsarm heien

“Voor het trillingsarm heien van uw fundering bieden wij u de juiste kennis en machines.”

Trillingsarm heien

Stalen buispalen zijn buizen voorzien van bewapening en gestort in opgebouwde stalen segmenten. Dit paaltype wordt vaak ingezet bij aanbouw, verbouw en funderingsherstel. Het trillingsarm in de buis heien is de meest gangbare.

Stalen buispalen worden toegepast op locaties met een beperkte werkruimte of werkhoogte, maar ook bij projecten waar een laag trillingsniveau vereist is, daarbij kunt u denken aan:

 • Aanbouwen aan woningen.
 • Funderingsherstel.
 • Inpandige bedrijfsvloeren.
 • Geluidsschermen.
 • Stadsvernieuwing.

Kenmerken

 • De draagkrachtfactoren worden berekend volgens van toepassing zijnde Eurocode 7 (NEN normen).
 • Bij het in de buis heien vraagt de rechtstreekse slagkrachtoverdracht op de paalpunt en het geringe gewicht van de in te heien paal relatief weinig energie en deze techniek kan daarom als trillingsarm worden beschouwd.
 • Paalsysteem is 100% grondverdringend.
 • Uitvoerbaar bij beperkte werkhoogte met kleine, lichte en wendbare funderingsmachines.
 • De inheidiepte is afhankelijk van de grondgesteldheid.
 • Controle van de inheidiepte door middel van kalenderen en sondering.
 • Snelle levertijd en aanpassingen in paalspecificaties zijn mogelijk tot vlak voor de start van het werk.
 • In bepaalde mate is schoor inheien mogelijk.
 • Stalen buispalen kunnen zowel op druk als op trek belast worden.
 • Onder bepaalde omstandigheden zijn de palen direct op hoogte af te werken.
 • Palen kunnen over de gehele lengte gewapend worden. Afstandhouders zorgen voor voldoende dekking van de wapening.
 • Buissegmenten worden met behulp van een tromp en een hoeklas aan elkaar gelast.
 • In combinatie met de geschikte fundatie machine zijn stalen buispalen een funderingstechniek die snel en flexibel inzetbaar is; zowel op kleine projecten als op onderdelen van grote projecten. Bijvoorbeeld in situaties waarbij het oorspronkelijke funderingswerk al is uitgevoerd en enkele extra palen noodzakelijk zijn.

Onze heimachines kunnen op elk gewenste plek komen, zonder bijkomstigheid
van takelmachines of hijskranen!

 • Fundatie Haarlem - Fundatie Haarlem - Pabu Heiwerk & fundatie techniek

Fundatie Haarlem

De fundering is het deel van een constructie dat zorgt dat het eigen gewicht en de daarop uitgeoefende krachten worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. We plaatsen verschillende soorten funderingen.

Een fundering op staal wordt toegepast bij een licht gebouw of constructie op een bodem met voldoende draagkracht. Een staalfundering bestaat vaak uit een met gewapend beton gevulde sleuf, waarop de rest van de constructie is gebouwd. De fundering wordt door de ondergrond op zijn plaats gehouden.

Een algemene vloerplaat passen we toe bij weinig draagkrachtige en horizontaal gelijkmatig gelaagde ondergrond. Een dubbelgewapende betonnen plaat van minstens 15 cm dikte, wordt over de gehele oppervlakte van het gebouw geplaatst en voorzien van een betonnen rand tot op vorstvrije diepte (minimum 60cm) tegen het opvriezen.

Een paalfundering wordt meestal toegepast bij onvoldoende draagkracht van de oppervlakte en geen grondverbetering mogelijk is. Heipalen verplaasten het

gewicht van de bovenliggende constructie naar dieper gelegen zandlagen. Er zijn meerdere methodes voor het aanbrengen van een paalfundering.

Een caissonfundering bestaat uit een grote, meestal betonnen ‘doos’, die ervoor zorgt dat het gewicht van de bovenop gebouwde constructie over een groot oppervlak wordt verdeeld.

Funderingsrenovatie

Door veelal variërende grondwaterstanden, verdroging en grondwateronttrekking kunnen funderingsproblemen ontstaan. Paalrot bij een houten paalfundering, verzakkingen van staalfunderingen of trillingsschade door bijv. verkeer zijn specifieke problemen, waarbij funderingsonderzoek nodig is. PABU adviseert vervolgens of een renovatie van de fundering mogelijk is.

Ook bieden we de mogelijkheid om vervangende en/of ondersteunende fundatie-constructies aan te brengen in combinatie met buispalentechniek.

Vraag hier uw trillingsarm heien offerte aan

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Vul onderstaand formulier in. PABU garandeert binnen vijf werkdagen uw offerte op maat.

[iphorm id = “1” name = “Request offer”]

Veelgestelde fundatie en heiwerken vragen

Heeft u nog vragen over fundatie of (onder)heien? Of deze website “Fundatie Haarlem” geven wij op de meest gestelde vragen over hei- en funderingswerk antwoorden.

Als uw vraag niet op Fundatie Haarlem staat

Staat uw vraag er niet bij? Mail naar info@pabu.nl en u ontvangt zsm een antwoord.

Wat is mijn voordeel als ik de hele fundatie aan de firma Pabu uitbesteed?

Uw voordeel is dat u een zeer scherpe en complete prijs krijgt voor de fundering en desgewenst het grondwerk. Ook bent u goed verzekerd voor dit werk via onze CAR dekking zodat u ook deze kosten bespaart.

Wat is een sondering?

Dit is een grondmeting die aangeeft hoe diep de dragende zandplaat zit.

Wat betekent trillingsarm heien?

Dat betekent dat de heipalen de grond worden ingeslagen met een heigewicht die in de stalen buispaal naar de bodem gaat zodat de slagenegie direct de bodem ingaat en de rest van de buis wordt mee getrokken. Dit geeft aanzienlijk minder trillingen dan als er boven op de paal zou worden geslagen.

Contact

Adres Conradweg 31, 2031 CM Haarlem
Telefoon 0251 206041
Mobiel René Warmerdam 06 53160294
E-mail info@pabu.nl
KvK 34092823
Rabobank NL89RABO0324464908
BTW nr. NL807205084B01

[wpgmza id=”1″]